Trợ giúp
Chiếu dệt các mầu vải viền xung quanh.
Mã sản phẩm:
VL14372
Xuất xứ:
Làng nghề chiếu Cẩm nê
Chất liệu:
Trạng thái:
Còn hàng
Giá:
110,000 VND
Giảm giá:
0%
Đặt hàng
Thông tin chi tiết
Chiếu dệt các mầu vải viền xung quanh.
Chiếu dệt các mầu vải viền xung quanh chất liệu cói ở làng nghề chiếu Cẩm Nê - Tp Đà Nẵng.
Kích thước: L180 x W140 Cm