Trợ giúp
Chiếu dệt mép viền vải.
Mã sản phẩm:
VL14371
Xuất xứ:
Làng nghề chiếu Cẩm nê
Chất liệu:
Trạng thái:
Còn hàng
Giá:
250,000 VND
Giảm giá:
0%
Đặt hàng
Thông tin chi tiết
Chiếu dệt mép viền vải.
Chiếu dệt mép viền vải chất liệu cói ở làng nghề chiếu Cẩm Nê - Tp Đà Nẵng.
Kích thước: L180 x W140 Cm