Trợ giúp
Chiếu dệt mầu trắng vải viền xung quanh.
Mã sản phẩm:
VL14370
Xuất xứ:
Làng nghề chiếu Cẩm nê
Chất liệu:
Trạng thái:
Còn hàng
Giá:
90,000 VND
Giảm giá:
0%
Đặt hàng
Thông tin chi tiết
Chiếu dệt mầu trắng vải viền xung quanh.
Chiếu dệt mầu trắng vải viền xung quanh chất liệu cói ở làng nghề chiếu Cẩm Nê - Tp Đà Nẵng.
Kích thước: L160 x W120 Cm