Xuất nhập khẩu

Cung cấp các dịch vụ:

-Thủ tục hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

-Vận tải hàng bằng đuờng biển và đường hàng không quốc tế và nội địa.

-Đại lý tàu biển, thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu nước ngoài.

iện thoại cho chúng tôi số:  0241 3 812 768 nếu bạn cần sự hỗ trợ.

Email liên hệ: contact@village.vn  hoặc info@village.vn