Gian hàng trực tuyến

Với nền tảng công nghệ thông tin vượt trội và thêm và đó là một nhân hệ thống mạnh và đa cấp. Chúng tôi cung cấp cho quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thương mại điện tử một website với chi phí thấp, dễ dàng quản lý. Với gian hàng như vậy khách hàng có thể:

-          Đăng tin

-          Ắp các sản phẩm

-          Chỉnh sửa bổ cục giao diện tùy biến

-          Quản trị giao dịch

-          Quản trị liên hệ

-          Chúng tôi hướng tới mảng thanh toán trực tuyến

Chúng tôi cam kết cung cấp website trong thời gian nhanh nhất, chi phi tiết kiệm

TeC Team