Du lịch làng nghề

Phù hợp với chủ trương của nhà nước về việc khai thác và phát triển du lịch làng nghề. Chúng tôi hướng tới mục tiêu:

-          Kết hợp các Tour du lịch thực hiện triển khai và thăm quan các làng nghề truyền thống

-          Phát triến kênh du lịch thông qua website chuyên về du lịch làng nghề.

-          Có các hướng dẫn viên chuyên về làng nghề và phiên dịch viên đi kèm

-          Hướng tới cung cấp Tour du lịch chọn gói về làng nghề

Giúp du khách tận hưởng cải cảm giác yên bình mà ngọt ngào, mặt mà và tinh tế tại vùng thôn quê Việt Nam với chỉ một chuyến đi tới các làng nghề thủ công Việt Nam

Điện thoại cho chúng tôi số:  0241 3 812 768 nếu bạn cần sự hỗ trợ.

Email liên hệ: contact@village.vn  hoặc info@village.vn 

TeC Team