Nghệ nhân Nguyễn Hữu Chỉnh
Phường Vạn Phúc, Tp. Hà Đông, tỉnh Hà Tây
Hoạt động về Ngành nghề: Dệt lụa Từ năm 1969 đến nay được 38 năm);

Đã có công truyền dạy nghề: Hưóng dẫn dạy nghề cho lớp thợ mới, quản lý, hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên trong hiệp hội Lụa Vạn Phúc, đề ra các phương hướng, phát triển nghề cho địa phương.

Năm 1969-1989: Xây dung ngành dệt Sơn La

Năm 1995 – 1996: Giúp đồng bào tỉnh Ninh Thuận cải tiến mẫu dệt Thổ cẩm từ khổ hẹp sang khổ rộng; Đã nghiên cứu thành công nhuộm lụa không phai; Phát triển nghề của địa phương, sáng tác nhiều mẫu hoa mới.