Nghệ nhân Trần Văn Độ
Xóm 3, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội<br>Hoạt động trong Ngành: Gốm sứ Bát Tràng chuyên Phục chế gốm cổ: Từ năm 1972 đến nay đã được 35 năm

Truyền dạy nghề: Kế tc phát triển nghề truyền thống của làng, truyền dạy cho nhiều lớp th đt tay nghề

cao.

Đt:

- Đã tnh tích đóng góp ch cc phc vmột số hoạt động của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ

trong năm 2005

- Cung cấp tặng phẩm đồ gốm Bát Tràng phục vHội nghị Cấp cao Apec 2006.

- Cung cấp tặng phẩm đồ gốm Bát Tràng phục vụ đoàn Thtưng Chính phủ đi M.

- Đóng góp thành công Nét đặc trưng Ngành nghề truyền thng Vit Nam tại L hội Đền Hùng năm Giáp

Thân – 2004

- Đoạt giải Ngôi sao Vit Nam 2006 tại Triển lãm chuyên đ: Diễn đàn Apec Hi nhập và phát triển

- Huy chương Bàn tay vàng lần thứ nhất năm 1990 do Liên Minh HTX TCN TCN Trung ương cấp.

- Danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội (21/11/2003)

- Đã tnh tích tham gia phục vGi THùng Vương năm 2004

- Đóng góp vào thành công của triển lãm: Hình nh Apec và Di sn văn hóa Việt Nam từ 14/11-

23/11/2006

- Tham gia Triển lãm Gốm struyền thống Bát Tràng chào mừng Seagams 22 tại làng tháng 12/2003