Nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp
Đông Khương I, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
Hoạt động trong ngành nghề Chạm gỗ: Từ năm 1981 đến nay được 26 năm

Đông Khương I, Đin Phương, Đin n, Qung Nam

Hoạt động trong ngành nghề Chạm gỗ: T năm 1981 đến nay được 26 năm

Truyền dạy nghề: Tkhi khôi phc nghề năm 1981, hàng năm từ 30-40 học viên theo học nghề, đến nay đã truyền dạy đưc hơn 100 học viên, lại đa phương 40 ngưi còn li đã ra nghề đi làm nhiều nơi khác. Hiện nay đang tiếp tục nhân cấp và truyền dạy nghề hàng năm giải quyết việc làm tại đa pơng.

Đt:

- Giải thưng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm Golden – V năm 2005

- Đạt giải nhất ti Hội chợ Triển lãm hàng TCMN, làng nghề truyền thống Năm du lch 2006”.