Nghệ nhân Phạm Chí Tịnh
Hiện nay: ở tại 11 Hàng Nón, P. Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Hoạt động trong ngành nghề làm Trống dân gian Đọi Tam: Từ năm 1945 đến nay đã
được 62 năm
Đã truyền dạy lại cho đa pơng và con cháu kế tục, lưu truyền nghề truyền thống.