Nghệ nhân Chu Văn Lượng
Thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, H. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Hoạt động trong ngành nghề thêu ren: Từ năm 1945 đến nay được 62 năm


Truyền dạy nghề:

- Xóm Đại Đồng; Xóm Cộng Hoà; Xóm H Bình; Xóm Đoàn Kết; Đình Các Văn Lâm, xã Ninh Hải

- M lớp tập huấn mặt ng mẫu từ: mỗi lp từ 10 đến 40 học viên, và một số đa phương khác; - Đến nay

đã truyền dạy slưng: 1630 ngưi