Nghệ nhân Lê Văn Kinh
82 Phan Đăng Lưu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Hoạt động trong ngành nghề: Từ năm 1958 đến nay được 49 năm

Truyền dạy nghề: Từ năm 1975 đưc nhiều thế hệ học sinh thành nhng ngưi th giỏi nghề.

Đt:

- Danh hiệu Nghệ nhân Dân gian,. Năm 2003

- Bằng công nhận của UBND Tp.Huế, 15.7.2005

- Bằng khen “Ngày hội Ni cao tui vi làng nghề” ngày 10.10.2005

- Giấy khen của của BNN-PTNT cấp ngày 29.9.2005

- Giấy khen của MTTQVN phưng Phú H tháng 3/2006

- Bằng khen của BCH Hiệp hội LNVN cấp ngày 21.11.2006

- Giấy khen của Trung tâm TL Hi nghị Apec cấp ny 23.11.2006

Giấy khen của UBND Tp. Huế Gia đình Văn hoá tiêu biểu 2001-2006” cấp 18.4.2007