Nghệ nhân Lê Đức Hạ
Xã Điện Phương, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hoạt động Ngành nghề: Mỹ nghệ đất nung: Từ năm 1988 đến nay được 19 năm

Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn
Việc xây dựng và phát triển điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (ĐCN-TTCN) làng nghề là chủ trương đúng, nhưng những lỗ "hổng" trong quản lý và điều hành làm cho mục tiêu chưa đạt được như mong muốn. Phóng viên Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng về vấn đề này.
Tranh Đông hồ