Chúng tôi là ai?
Với mong muốn đưa những sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam vươn tầm hội nhập quốc tế. Đồng thời, hiện đại hóa công nghệ truyền thống. Kết hợp nguồn lực nội tại đó là nền tảng công nghệ  thông tin tiến tiến hiện đại. Chúng tôi là một tập thể gắn kết với quyết tâm xây dựng thương hiệu Village.vn trở thành một thương hiệu quốc tế. Đồng thời trở thành biểu tượng về văn hóa hàng đầu Việt Nam với nền tảng là những sản phẩm thủ công truyền thống của những làng nghề Việt Nam. Trên tinh thần đó, Village.vn gửi đến làng nghề và các đối tác thông điệp: “ Village.vn. Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam”
Sản phẩm khác :