Giỏ hàng
Stt Tên sản phẩm Đơn giá Tiền tệ Số lượng Tổng cộng  
1 Giường bát tiên 5,320,000 VND 5,320,000 Xóa
Thành tiền : 5,320,000
Mua tiếp Thanh toán