Giỏ hàng
Stt Tên sản phẩm Đơn giá Tiền tệ Số lượng Tổng cộng  
1 Can rượu gạo tẻ 15,000 VND 15,000 Xóa
Thành tiền : 15,000
Mua tiếp Thanh toán