Giỏ hàng
Stt Tên sản phẩm Đơn giá Tiền tệ Số lượng Tổng cộng  
1 Bánh phu thê loại to 35,000 VND 35,000 Xóa
Thành tiền : 35,000
Mua tiếp Thanh toán